Sökning: "akademisk prestation"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden akademisk prestation.

 1. 1. Health and quality of life during years at University : Studies on their development and determinants

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Marjan Vaez; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Självskattad hälsa; berusningsdrickande; stress; akademisk prestation; universitetsstudent Self-rated health; binge drinking; stress; academic achievement; university student;

  Sammanfattning : Övergången till och livet under universitetsåren innebär en känslig utvecklingsperiod för många unga vuxna. Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om universitetsstudenters hälsostatus och livskvalitet, om hur dessa påverkas och hur de i sin tur påverkar studenternas akademiska prestation. LÄS MER

 2. 2. Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Päivi Riestola; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Global management concept; leader-centric; employee-oriented; High Performance Culture; foreign owned; new institutionalism; modern individualism; governance; interpretation;

  Sammanfattning : Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder. LÄS MER

 3. 3. The importance of personality, IQ and learning approaches: Predicting academic performance

  Detta är en avhandling från Pia Rosander

  Författare :Pia Rosander; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality traits; Intelligence; approaches to learning; longitudinal; SEM-analyses; adolescents; high school; gender differences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlighetspsykologer har i mer än ett århundrade försökt att identifiera och beskriva observerbara skillnader mellan individer. Bland dessa indiduella skillnader har intelligens och personlighet fått stor uppmärksamhet inom skolvärlden, liksom elevers förhållningssätt till sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Högskolestudenters lärande Ett lärstrategiskt perspektiv på studier i psykologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Öhrstedt; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; approaches to learning; psychology; higher education; student perspective; lärstrategier; psykologi; högre utbildning; studentperspektiv; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : University students’ approaches to learning influence academic achievement and qualities in learning outcomes. Approaches to learning develop in a process where student factors interact with factors of the learning context. Students’ subjective perceptions of their learning environment seem to be crucial. LÄS MER