Sökning: "ahonen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet ahonen.

 1. 1. Changing behaviors or behavioral change? : A study of moral development and transbehavioral processes in juvenile institutional care

  Författare :Lia Ahonen; Jürgen Degner; Lars Oscarsson; Rolf Loeber; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral development; juvenile; institution; staff; groups; peer culture; transdiagnostics; transbehavioral treatment; rituals; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Designing an Information System for Open Innovation – Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity

  Författare :Mikko Ahonen; Pertti Järvinen; Ola Henfridsson; University of Tampere; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information system; open innovation; creativity; inventing; human resource development; learning;

  Sammanfattning : History shows that those companies that continue to invest in their innovative capabilities during tough economic times are often those that prosper when growth returns. Recently, information systems (IS) have been harnessed to support innovation. Even with IS support, innovation campaigns and suggestion management systems often end up in failure. LÄS MER

 3. 3. Tradeoffs between self and environment in environmental judgment and decision making

  Författare :Hanna Andersson; Patrik Sörqvist; Ulla Ahonen-Jonnarth; Fredrik Bökman; Marita Wallhagen; Lars-Olof Johansson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; tradeoff; environmental concern; anchoring effect; normative message; travel time; avvägning; miljöoro; förankringseffekt; normativt budskap; restid; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today is to change our behavior to act more pro-environmentally to reduce global warming. We need to make sacrifices for the environment, e.g., use a means of transportation that take a longer time but causes less CO2 emission. LÄS MER

 4. 4. Historia i bagaget : en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

  Författare :Lars Andersson Hult; Lars Elenius; Henrik Åström Elmersjö; Sirkka Ahonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; History didactics; Historical consciousness; Matrix; History test; High school students; History student teachers; social background; gender differences; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze and discuss why historical consciousness may be expressed in different ways and possible causes for these differences. High school students' and history student teachers’ answers to a historical test were analyzed in relation to historical consciousness. LÄS MER

 5. 5. Exploring Latent Semantic Vector Models Enriched With N-grams

  Författare :Leif Grönqvist; Joakim Nivre; Jussi Karlgren; Helena Ahonen-Myka; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datalogi;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar en sorts vektorrumsmodell som jag kallar ”Latent Semantic Vector Model”, eller LSVM, framtagen med tekniken ”Latent Semantic Indexing”. En LSVM har många användningsområden men jag har i första hand tittat på en direkt tillämpning: dokumentsökning. LÄS MER