Sökning: "ahlstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet ahlstrand.

 1. 1. Arbetsmiljö, arbetsdelning, utslagning : en studie av städarnas arbetsförhållanden

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hakon Ahlstrand; Peter Lidehäll; [1981]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Det dominerande inslaget i det här avhandlingsarbetet är det omfattande empiriska material, som utgör grunden för vår beskrivning och analys av städarbetet och städarnas arbetsförhållanden. I den beskrivning som vi gör strävar vi efter att redovisa en helhetsbild av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Inger Ahlstrand; Mathilda Björk; Torbjörn Falkmer; Ingrid Thyberg; Elisabet Welin Henriksson; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : There has been a dramatic change over the past two decades for persons with rheumatoid arthritis (RA) not only due to early diagnosis, structured treatment, and aggressive medication but also due to an increased demand of participation in work life and society. Despite these treatment changes, RA continues to impact these individuals’ participation in valued daily activities. LÄS MER

 3. 3. Förändring av deltagandet i produktionen : Exempel från slutmonteringsfabriker i Volvo

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Roland Ahlstrand; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; power; Participation; qualification strategy; learning; production system; coalition; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the changes in the organization of the production process that occurred at Volvo Cars and Volvo Trucks in the early 1990s. The changes were directed at the established division of labor – both vertical and horizontal – between different groups of employees: managers, foremen, white and blue-collar workers. LÄS MER

 4. 4. Coagulase-negative staphylococci in hematological malignancy

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Erik Ahlstrand; Bo Söderquist; Ulf Tidefelt; Karlis Pauksens; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coagulase-negative staphylococci; hematological malignancy; Staphylococcus epidermidis; healthcare-associated infection; antibiotic susceptibility; molecular epidemiology; bloddstream infection; bacteremia; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Bacterial infections are common in hematological malignancy. Coagulase-negative staphylococci (CoNS) are among the most prevalent causes of bacteremia in patients with hematological malignancies. LÄS MER

 5. 5. Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor : studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

  Författare :Elisabeth Ahlstrand; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lmposed co-operation; student welfare; teacher collegial co-operation. teacher-team; teachers work; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Around 1980 some important decisions were made regarding the Swedish comprehensive school, which in various ways influenced teachers' work. The school was to be divided into smaller units, so-called work-units. A work-unit was to contain two or more classes of students. LÄS MER