Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Methodological improvements in quantitative MRI : Perfusion estimation and partial volume considerations

  Författare :André Ahlgren; Lund Medicinsk strålningsfysik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The magnetic resonance imaging (MRI) scanner is a remarkable medical imaging device, capable of producing detailed images of the inside of the body. In addition to imaging internal tissue structures, the scanner can also be used to measure various properties of the tissue. LÄS MER

 2. 2. On the use of the definite article with "nouns of possession" in English

  Författare :Arthur Ahlgren; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dental gold and contact allergy

  Författare :Camilla Ahlgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; contact dermatitis; gold alloys adverse effects; inlays;

  Sammanfattning : Guld har i många år använts som rekonstruktionsmaterial vid bettrehabilitering. Mer än 50% av Sveriges vuxna befolkning har kronor och/eller broar framställda i guldlegering och guld används också till stift i rotfyllda tänder, på vilka sedan kronor kan fästas. Guld har länge betraktats vara inert, dvs. LÄS MER

 4. 4. Prognostic factors in prostate cancer with special reference to the effect of hormonal therapy

  Författare :Göran Ahlgren; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; neuroendocrine differentiation; tumour cell proliferation; DNA-ploidy; prostate cancer; prognostic factors; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : We have used image cell analysis to analyse nuclear DNA content on fine needle aspiration biopsies from 96 patients diagnosed to have prostate cancer 1980-81. By stratifying diploid and tetraploid tumours according to a cytometric proliferation index (PI), we suggest a new DNA-classification that is prognostic of death from prostate cancer in multivariate analysis including conventional prognostic factors. LÄS MER

 5. 5. Relationship between algal growth and nutrient concentration in chemostat culture and natural populations

  Författare :Gunnel Ahlgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER