Sökning: "agroekologi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet agroekologi.

 1. 1. Hållbart jordbruk? En studie om ekobönders förvaltarskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hans Strandberg; Dominic Power; David Kronlid; Eva Friman; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable; agriculture; society; stewardship; steward; robust; Kristianstad; farmer; organic farmer; profitability; influence; eco-awareness; agroecology; agroecological; socioeconomy; socioeconomic; socioecology; socioecological; Hållbarhet; hållbart; jordbruk; samhälle; förvaltarskap; förvaltare; robust; robusthet; Kristianstad; bönder; bonde; ekobonde; ekobönder; lönsamhet; inflytande; ekomedvetenhet; agroekologi; sociekonomi; socioekologi; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : The term sustainable agriculture may be formulated, but not yet practically integrated in agriculture.This thesis investigates the organic farmers´ ideas and experiences of what they consider sustainable or not sustainable in agriculture. LÄS MER

 2. 2. Between Nature and Modernity : Agroecology as an alternative development pathway: the case of Uganda

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ellinor Isgren; [2018-02-28]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agricultural sustainability; smallholder farming; neoliberal modernization; sub-Saharan Africa; Uganda; civil society; rural social movements; emancipatory social science; political ecology; sustainability science; hållbarhetsvetenskap;

  Sammanfattning : Agricultural modernization has massively increased global food supply, but at a high environmental cost. Today many are calling for an agricultural ‘paradigm shift’, including several mainstream institutions. LÄS MER