Sökning: "agro-industrial networks"

Hittade 1 avhandling innehållade orden agro-industrial networks.

  1. 1. Jordens kretslopp lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840-1910

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Erland Mårald; Umeå universitet.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agricultural chemistry; experimental stations; history of science; urban - agrarian relationship; recycling; fertilizers; agro-industrial networks; environmental history;

    Sammanfattning : This study of the institutionalization and professionalization of agricultural chemistry during the second half of the nineteenth century analyses the relationship between chemical theories and social issues, ideas and experience of recycling, the development of fertilizers, and industrialization of agriculture. The study mainly takes a history of science and environmental history perspective with focus on the Swedish case. LÄS MER