Sökning: "agenda 21"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden agenda 21.

 1. 1. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling : en studie av miljöfrågan i tillväxtsamhället

  Författare :Björn Forsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sustainable development; economic growth; Local Agenda 21; economism; ecological modernisation; social ecology; dialectic; ecological compromises;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse sustainable development as a political challenge at the local level of governance. It explores how local organisation for sustainable development (LA21, a short form of local Agenda 21) is influenced by economic conditions in contemporary society, as well as the specific conditions in the local context. LÄS MER

 2. 2. Normstödjande strukturer : Miljötematiken börjar slå rot i skolan

  Författare :Per Wickenberg; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schools; environmental education; lifeworld; very dedicated actors souls of fire ; environment; sustainable development; advanced practice; system; phronesis; normative action; norm supporting structures; law; sociology of law; Sociology; act on education; learning for sustainability; norm; teachers; Agenda 21; Sociologi; rättssociologiska enheten;

  Sammanfattning : This thesis explores the various influence processes that take place in connection with the dawn of a new theme - the environment - in today's society. Society has declared that schools, a place designed for the intentional influence of children and youths, shall utilise the new environmental theme in its practice. LÄS MER

 3. 3. Attitudes towards Sustainable Development. Priorities, Responsibility, Empowerment

  Författare :Marianne Lindström; Marianne Henningsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable development; responsibilities; priorities; personality; feelings; empowerment; Agenda 21; control; Psychology; Psykologi; Miljövetenskap; Environmental Science; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The UN conference in Rio on Environment and Development in 1992 was the starting point for the local Agenda 21 work and several Swedish municipalities began their local Agenda 21 processes in 1993. This thesis aims at investigating how people perceive sustainable development in four Swedish municipalities. LÄS MER

 4. 4. Makten över energin : policyprocesser i två kommuner 1977–2001

  Författare :Jenny Palm; Jane Summerton; Mats Bladh; Agneta Blom; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy; power; system; energy; municipalities; supply; energy conservation; environment; agenda 21; Sweden; Linköping; Norrköping; Energi; Kommun; Linköping; Norrköping; Policy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Municipalities have traditionally played key roles in the Swedish energy system as suppliers of gas, electricity and district heating to the public sector and end-use consumers. Sweden has a tradition of strong local self-government, and the municipalities are expected to play important roles in implementing national energy strategies and formulating municipal ones. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Development in Swedish Municipalities : To know, to be able, to want and to do

  Författare :Sofie Adolfsson Jörby; Erik Arrhenius; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :Sustainable development; Swedish municipalities; Hållbar utveckling; Agenda 21; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Naturresurshushållning; Natural Resources Management;

  Sammanfattning : A process of change like the building-up of sustainable societies can be visualised as four steps: to know, to be able, to want and to do. To pay attention to the appropriate measures and the best solutions implies a wide range of knowledge of natural and societal conditions. LÄS MER