Sökning: "affekter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet affekter.

 1. 1. Berättelser om Breivik. Affektiva läsningar om våld och terrorism

  Författare :Mia Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; terrorism; våld; feministisk teori; maskulinitet; affekter; materialitet; språk; Breivik; terrorism;

  Sammanfattning : In this thesis, I take a closer look at three books that have received a lot of attention, as well as a handful of popular science and newspaper articles, about Anders Behring Breivik and the terrorist attack in Norway on 22 July 2011, with the intention of analyzing how Breivik and the terrorist attack have been explained and made sense of. My primary focus is on Breivik but I also touch upon the attack, partly by looking at how the violence is depicted in these texts, and partly by discussing the explanations given for the attack. LÄS MER

 2. 2. Psychotherapy for Substance Use Disorders – the importance of affects

  Författare :My Frankl; Björn Philips; Peter Wennberg; Rolf Holmqvist; Stig Poulsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Substance Use Disorders; comorbidities; ADHD; emotions; psychodynamic psychotherapy; self-compassion; common factors; Substansbrukssyndrom; samsjuklighet; ADHD; emotioner; psykodynamisk terapi; självmedkänsla; gemensamma faktorer;

  Sammanfattning : Substance use disorder (SUD) is a serious disorder with severe consequences for the individual, the family and for society. Comorbidity is common in the SUD population and the diversity of the disorder calls for a multiplicity of treatment options.The overall aim of this thesis was to explore the role of affects in psychotherapy for SUD. LÄS MER

 3. 3. Consciousness about own and others’ affects

  Författare :Börje Lech; Rolf Holmqvist; Gerhard Andersson; Finn Skårderud; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Affect; affect consciousness; affect consciousness interview- self other; emotion; psychopathology; relationships; Affekt; affektmedvetenhet; affektmedvetenhetsintervjun-själv andra; AMI-S A; emotion; känsla; psykopatologi; relation;

  Sammanfattning : It is essential for individuals’ well-being and relationships that they have the ability to consciously experience, express and respond to their own and others’ affects. The validity of a new conception of affect consciousness (AC), incorporating consciousness of both own and others’ affects, was investigated in this thesis. LÄS MER

 4. 4. The economic point of view : A defence of the concept of psychic energy, its place in theory and practic

  Författare :Christer Forsberg; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; libido; psychic energy; motivation; mind body relation; consciousness; psychosomatics; darwinism; death drive; Psychology; Psykologi; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis purports to prove the logical necessity of the psychic energy concept discarded by modern psychoanalysis by linking the "evolutionistic argument" against epiphenomenalism to Brillouin´s negentropy principle. If our conscious awareness of affects and other psychological events should be attributed a signal value at all, they must necessarily exercise effect on the soma. LÄS MER

 5. 5. BDSM : paradoxernas praktiker

  Författare :Charlotta Carlström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :BDSM; Meaning-making; Sexuality; Sexual minorities; Gender; Norms; Heteronormativity; Bodily Sensations; Spirituality; Power; Discourse; Ethnography; Community;

  Sammanfattning : BDSM är en akronym för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism som används för att beskriva flera, ofta sexuella, former av beteenden och uttryck, där ett utforskande av makt är centralt. Avhandlingens syfte är att söka förståelse för BDSM som en dynamisk, komplex och kollektiv företeelse. LÄS MER