Sökning: "af klint"

Hittade 1 avhandling innehållade orden af klint.

  1. 1. Studies of the synovial membrane in chronic rheumatic joint disease

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

    Författare :Erik af Klint; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background: The synovial membrane (SM) outlines the inner cavity of synovial joints except for cartilage surfaces. The SM is the target organ of immune-mediated responses in chronic arthritis, including rheumatoid arthritis (RA). RA is a common joint disease (prevalence of 0.5-1. LÄS MER