Sökning: "adenocarcinoma"

Visar resultat 1 - 5 av 160 avhandlingar innehållade ordet adenocarcinoma.

 1. 1. Prognostic role of the tumour microenvironment in esophago-gastric, pancreatic and periampullary adenocarcinoma: B cells and beyond

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Richard Fristedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Polymeric immunoglobulin receptor; B cells; Plasma cells; Esophageal adenocarcinoma; gastric adenocarcinoma; Pancreatic ductal adenocarcinoma; Periampullary adenocarcinoma; Prognosis and survival; Immune system;

  Sammanfattning : Cancer development depends on cells aquiring a skillset of limitless growth and finally invasive properties to allow for metastasis, as summarised by the six hallmarks of cancer. Recently four more hallmarks have been added: genomic instability, deregulating cellular metabolism, tumour-promoting inflammation and avoiding immune destruction. LÄS MER

 2. 2. Prognostic factors in periampullary adenocarcinoma. A retrospective study over an 11 year period

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Jacob Elebro; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Periampullary adenocarcinoma; Pancreatic cancer; bile duct cancer; ampullary adenocarcinoma; duodenal adenocarcinoma; Immunohistochemestry; prognosis;

  Sammanfattning : Periampullary adenocarcinoma, including pancreatic cancer, has a poor prognosis that has not improved in the last decades. Therefore, in order to find more effective treatment regimens, it is necessary to gain more insight into the biology and clinical behaviour of these tumours. LÄS MER

 3. 3. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of an adenocarcinoma implanted into rat liver - methodology and effects

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kjell Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; heat shock protein HSP ; tumour immunology; resection; liver; adenocarcinoma; local treatment; monitoring; Interstitial laser thermotherapy; feedback control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i levern kan vara av två typer - antingen kan den ha sitt ursprung från levern och kallas primär levercancer eller också är den en spridning av tumör till levern från en annan plats i kroppen, s k dottersvulst eller metastas. Idag är kirurgi av tumörer i levern förstahandsbehandling, men tyvärr är det bara 1/10 patienter som har tumör i levern som kan bli aktuella för kirurgisk behandling, s k resektion. LÄS MER

 4. 4. Radiotherapy of prostatic adenocarcinoma : with reference to local cure characterization of residual tumour cells adverse effects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Ljung; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Epidemiological Studies of Small Intestinal Tumours

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Zar; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Surgery; small intestine; adenocarcinoma; carcinoid; epidemiology; survival; second malignancies; causes of death; Crohn s disease; Kirurgi;

  Sammanfattning : Malignant tumours of the small intestine are rare. Age-standardised incidence in Europe is between 0.5-1.5 per 100 000. LÄS MER