Sökning: "activity"

Visar resultat 16 - 20 av 8131 avhandlingar innehållade ordet activity.

 1. 16. Physical activity assessed by accelerometry in children

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Andreas Nilsson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; activity patterns; adolescents; health promotion; activity monitor; sedentary; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : Physical activity (PA) is likely to constitute an important aspect of health-related behaviour in growing children. However, the knowledge on levels and patterns of PA in children is limited, due to the difficulty of precisely measuring this complex behaviour in normal daily living. LÄS MER

 2. 17. Activity-based costing : en kvantitativ studie kring spridning, användning, utformning och implementering i svensk verkstadsindustri

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Nehler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Activity-Based Costing - En kvantitativ studie kring spridning, användning, utformning och implementering i svensk verkstadsindustri är en licentiatavhandling som syftar till att beskriva och förklara spridningen av ABC i svensk verkstadsindustri samt förklara varför företag använder ABC. Vidare syftar avhandlingen till att beskriva hur företagen har utformat sina ABC-system samt beskriva och förklara implementeringen av ABC-system. LÄS MER

 3. 18. Contextual activity sampling : a method to develop clinical interprofessional education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Hanna Lachmann; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Higher health care education in interprofessional settings is evaluated and developed continuously. The aim of clinical interprofessional education is to provide healthcare students opportunities to develop their professional roles, and understanding of other professions, as well as to develop their teamwork and communication skills. LÄS MER

 4. 19. Crash-Landing in a Turbulent Transition Market : A Legitimating Activity?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabine Gebert Persson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Business studies; Foreign market entry; Legitimacy; Transition economy; Service firms; Process; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : With the transition of Central Eastern European countries, a number of foreign companies saw opportunities to enter this virgin ground for business that was evolving. For many firms the entry into these countries became problematic due to the turbulence. LÄS MER

 5. 20. The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bitte Rydeman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; AAC; Activity; Assistive Technology; Communication; Conversation Analysis; Corpus Linguistics; Cultural-Historical Activity Theory; Pragmatics; User-centred design; AKK; Aktivitet; Användarcentrerad design; Kommunikation; Kommunikationsanalys; Korpuslingvistik; Kulturhistorisk aktivitetsteori; Pragmatik; Samtalshjälpmedel;

  Sammanfattning : An activity-based vocabulary for Voice Output Communication Aids (VOCAs) was designed and evaluated through a user-centred, iterative design process, using expressions from the Gothenburg Spoken Language Corpus as well as other recorded, natural conversations. The growth and development of the vocabulary, called Phrases, was closely linked to its evaluation. LÄS MER