Sökning: "active journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden active journalism.

 1. 1. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 2. 2. The Development of Swedish Business Journalism Historical Roots of an Organisational Field

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Grafström; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; institutional theory; organisational field; field emergence; institutional entrepreneurs; business journalism; business news; newspapers; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Contemporary Swedish business journalism is an established organisational field with shared practice within and across organisations. Using a historical perspective, this dissertation investigates the early formation of this field and the formation of a shared meaning system for business journalism. LÄS MER

 3. 3. Gilla oss! En studie av fyra svenska medieföretags arbete med sociala medier

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Jonas Appelberg; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social media; journalism; work process; participatory culture; digitalization; Sociala medier; journalistik; arbetsprocess; deltagarkultur; digitalisering;

  Sammanfattning : This dissertation contains an exploratory study of how four Swedish media companies has decided to use social media in their daily work, and also how they in fact use them. What are the goals with implementing social media, how do they differ between different companies and do the goals transfer into the newsrooms?The four companies studied are Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas Tidningar and Gotlands Media. LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Mellom samfunnsoppdrag og marked En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 2015

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Turid Borgen; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; editors in chiefs; newspapers; media companies; media ownership; media history; Scandinavia; institutional theory; sjefredaktører i Norge og Sverige; dagspresse; mediehus; mediehistorie; institusjonell teori; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The dissertation analyses changes in the role of editors-in-chief in ten leading Norwegian and Swedish media houses – today owned by either Bonnier or Schibsted – in light of the potential tensions between journalistic ideals and market demands. This duality is studied over a period of 30 years, from 1985 to 2015. LÄS MER