Sökning: "action strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade orden action strategies.

 1. 1. Teachers in action : att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren

  Författare :Gun Lundberg; Anders Garpelin; Anna Larsson; Inger Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :English; young learners; in-service; action research; teaching and learning;

  Sammanfattning : Sweden has for many years suffered from a shortage of teachers appropriately trained to teach English to young learners. In 1987 The Swedish National Agency for Higher Education decided that English should no longer be a compulsory subject within primary teacher training, instead it was offered as an optional subject within the primary teacher training programmes This policy decision had dire consequences and ultimately led to the current position which sees a mere 30 % of trainee Teachers opting for the English language pathway. LÄS MER

 2. 2. Skådespelaren i handling : Strategier för tanke och kropp

  Författare :Kent Sjöström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Acting; Embodied Knowledge; Cognitive Strategies; Intentionality; Stanislavsky; Michael Chekhov; Performing Arts; Theatre Education; Physical Action; Humanities; Konstnärligt arbete; Stanislavsky; Michael Chekhov; Bertolt Brecht; Humaniora;

  Sammanfattning : In the thesis, that has its basis in my educational work at Malmö Theatre Academy, I discuss how actors in training solve the problem of embodying the role ? how they, from their ideas, feelings, thoughts and knowledge create the physical actions of the role. My discussion has its basis in how the training in acrobatics can form a sort of model for the strategies needed by the actor to perform on stage. LÄS MER

 3. 3. Cell-penetrating peptides and bioactive cargoes : Strategies and mechanisms

  Författare :Kalle Kilk; Ülo Langel; Michael J. Gait; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell-penetrating peptide; delivery; Peptide nucleic acid; Biochemistry; Biokemi;

  Sammanfattning : The cell membrane is an impermeable barrier for most macromolecules. Recently discovered cell-penetrating peptides (CPPs) have gained lot of attention because they can cross the membrane, and even more, carry cargoes with them. How CPPs enter cells is still not clear, while the delivery of different cargoes has been convincingly shown. LÄS MER

 4. 4. Data and Visual Analytics for Cyber-physical Systems : Current Situation and Strategies for Action

  Författare :Didem Gürdür; Martin Törngren; Jad El-khoury; Helena Holmström Olsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Today, cyber-physical systems (CPS) exist everywhere in different sizes, with different functionalities and capabilities. CPS often support critical missions that have significant economic and societal importance. LÄS MER

 5. 5. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER