Sökning: "action development"

Visar resultat 1 - 5 av 1194 avhandlingar innehållade orden action development.

 1. 1. Indicators in Action : Development, Use and Consequences

  Författare :Sofi Ersson; Jan-Erik Gröjer; Cecilia Lindholm; Ulf Johanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Performance measurements; non-financial; human resources; development; use; consequences; public sector; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The increased attention to performance measurements is evident in both private and public sector organizations and among both academics and practitioners. Although there is a strong belief in the possibilities of using measurements for managing organizations, both academics and practitioners have questioned measurements potential. LÄS MER

 2. 2. Teachers in action : att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren

  Författare :Gun Lundberg; Anders Garpelin; Anna Larsson; Inger Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :English; young learners; in-service; action research; teaching and learning;

  Sammanfattning : Sweden has for many years suffered from a shortage of teachers appropriately trained to teach English to young learners. In 1987 The Swedish National Agency for Higher Education decided that English should no longer be a compulsory subject within primary teacher training, instead it was offered as an optional subject within the primary teacher training programmes This policy decision had dire consequences and ultimately led to the current position which sees a mere 30 % of trainee Teachers opting for the English language pathway. LÄS MER

 3. 3. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER

 4. 4. Infants in Control : Prospective Motor Control and Executive Functions in Action Development

  Författare :Janna Gottwald; Gustaf Gredebäck; Claes von Hofsten; Daniela Corbetta; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :infant development; action development; prospective motor control; executive functions; action planning; motor development; motion tracking; embodied cognition; developmental psychology; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis assesses the link between action and cognition early in development. Thus the notion of an embodied cognition is investigated by tying together two levels of action control in the context of reaching in infancy: prospective motor control and executive functions. LÄS MER

 5. 5. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER