Sökning: "according to need"

Visar resultat 11 - 15 av 701 avhandlingar innehållade orden according to need.

 1. 11. From customer satisfaction to citizen interaction a cooperation model for community development based on Total Quality Management

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Fredriksson; Luleå tekniska universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology and Management;

  Sammanfattning : Dagens problem med arbetslöshet och neddragningar i den offentliga sektorn kräver nya lösningar, där vanliga medborgare kan få mer aktiva roller än idag, som individer eller i grupp. Syftet med denna avhandling är att bidra med en sådan lösning, i form av en samverkansmodell för utveckling av lokala samhällen, baserad på offensiv kvalitetsutveckling och på medverkan av många invånare. LÄS MER

 2. 12. Studies on the competitiveness of wood - market segmentation and customer need assessments

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ragnar Jonsson; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; wood; building material; material substitution; end-consumer; floorcovering; customer needs; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING;

  Sammanfattning : Over the last decades, wood has encountered increasing competition from other building materials. Hence, it is relevant to study the underlying factors of material substitution. The market for repair and remodelling (R&R) is growing in importance. LÄS MER

 3. 13. Striving to be able and included Expressions of sense of self in people with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Ragnhild Hedman; Ersta Sköndal högskola.; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Agency; Alzheimer s disease; Communion; Early onset; Harré s social constructionist theory; Positioning; Research participation; Self; Support group; agency;

  Sammanfattning : According to research applying a social constructionist perspective, the sense of self is not lost in people with Alzheimer’s disease (AD). It is, however, greatly influenced by the symptoms and by how they are treated by other people. LÄS MER

 4. 14. New Methods to Screen for Cancer Drugs and to Evaluate their Mechanism of Action

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linda Rickardson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Pharmacology; Cancer drugs; Screening; Gene expression; Farmakologi;

  Sammanfattning : Cancer is a common disease and due to problems with resistance against cancer drugs and the limited benefit from chemotherapy in many diagnoses, there is a need to develop new cancer drugs. In this thesis new methods to screen for cancer drugs and to evaluate their mechanism of action are discussed. LÄS MER

 5. 15. Crossing the river by feeling the stones Approaches to Sustainable Urban Development in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hongling Liu; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : China already has the highest numbe of,and largest cities in its history. According to recent statistics, Chinese cities were home to 52.6% of China’s total population at the end of 2012. LÄS MER