Sökning: "Zhongshan Li"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Zhongshan Li.

  1. 1. Time-resolved laser spectroscopic studies of atoms, ions and Molecules

    Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

    Författare :Zhongshan Li; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:2000:Li;

    Sammanfattning : Time-resolved laser spectroscopy has been performed to study the radiative properties of various microscopic systems. Using Laser-Induced Fluorescence (LIF) techniques, natural radiative lifetimes have been studied not only in neutral B, S, Ge, Ce, Pb, and in singly ionized V, Fe, Zr, Mo, La, Ce, Eu, Gd and Yb, but also in doubly ionized La, Ce, Pr, Eu, Er, Gd, Tm, Lu, and W. LÄS MER