Sökning: "Yttrandefrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Yttrandefrihet.

 1. 1. Varför yttrandefrihet? : En studie om rättfärdigandet av yttrandefriheten i den liberala demokratin med utgångspunkt från fem centrala argument

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Ulf Petäjä; Högskolan i Halmstad.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; yttrandefrihet; demokrati; liberalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ulf Petäjä; Högskolan i Halmstad.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; justification of freedom of speech; democracy and freedom of speech; reliable communication process; arguments for freedom of speech; Justification of freedom of speech; Democracy and freedom of speech; Reliable communication process; Arguments for freedom of speech;

  Sammanfattning : This thesis focuses primarily on the question ”why is freedom of speech valuable in a democratic context?” I argue that it is problematic that free-dom of speech takes for granted and that the main question therefore is absent in current political science research, in legal texts, and in public discourse. I also argue that in democratic states the focus, regarding freedom of speech, is often on its boundaries and limits rather than on its justification. LÄS MER

 3. 3. Exklusivitetsfrågan : om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts juridik

  Författare :Gunnar Persson; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tryckfrihet; Yttrandefrihet; historia; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De länkade orden Den digitala arenans dynamik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Mattus; Martin Kylhammar; Christina Chaib; Mats Ekström; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; Internet; freedom of speech; credibility; hypertext; wiki; dialogue; Kommunikation; Internet; yttrandefrihet; trovärdighet; hypertext; wiki; dialog; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area economics Information science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell ekonomi Informationslära;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore freedom of speech and aspects of credibility related to the Internet. The phenomenon freedom of speech is seen and examined principally from a communicative perspective. Theoretically the thesis is based on three key concepts: Internet, freedom of speech, and credibility. LÄS MER

 5. 5. Nothing more to see : Contestations of belonging and visibility in Russian media

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Emil Edenborg; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mediepolitik; Massmedia - sociala aspekter; Yttrandefrihet; Ryssland; belonging; visibility; media; sexuality; gender; nationalism; Russia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken roll synlighet spelar i skapandet och utmanandet av tillhörighet till politiska gemenskaper. Baserat på en empirisk studie av ryska medier under 2010-talet föreslås ett sätt att teoretiskt begreppsliggöra förhållandet mellan synlighet och tillhörighet, som utgår från idén att vad som blir synligt för en publik och hur, samt vad som blir osynligt, är föremål för ständig politisk reglering och konflikt. LÄS MER