Sökning: "Yngve Myrman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yngve Myrman.

  1. 1. Maktkampen på arbetsmarknaden 1905-1907 : En studie av de ickesocialistiska arbetarna som faktor i arbetsgivarpolitiken

    Författare :Yngve Myrman; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER