Sökning: "Ylva Ulfsdotter Eriksson yrke status genus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Ulfsdotter Eriksson yrke status genus.

  1. 1. Yrke, Status och Genus: En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad : Occupation, Status & Gender - A sociological study of occupations on a segregated labour market

    Författare :Ylva Ulfsdotter Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Occupation; status; prestige; prestige hierarchy; gender; social dass; income; education; symbolic capital; doxa;

    Sammanfattning : This dissertation is a study of occupational prestige/ status with the purpose of describing and interpreting perceptions of occupational prestige. The analytical focus is the relationship between occupational prestige and gender. LÄS MER