Sökning: "Ylva Habel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Habel.

  1. 1. Modern Media, Modern Audiences : Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State

    Detta är en avhandling från Stockholm : Aura Förlag

    Författare :Ylva Habel; Stockholms universitet.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernitet i massmedia Välfärdsstaten i massmedia; Välfärdsstaten i reklamen Massmedia historia; Sverige; 1930-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap; Visuell kultur; urbanitet; kvinnor; mediehistoria; reception; välfärdsstaten;

    Sammanfattning : The dissertation straddles the interface of mass media, social engineering and advertising in 1930s Stockholm. Its twofold objective is firstly to outline their cultural output, targeting predominantly feminine audiences. LÄS MER