Sökning: "Ylva Bergström fd Boman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ylva Bergström fd Boman.

  1. 1. Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor

    Författare :Ylva Bergström (fd Boman); Tomas Englund; Lars Lovlie; Örebro universitet utbildning och samhällsvetenskap Institutionen för humaniora; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningspolitik; demokrati; medborgarskap; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : .... LÄS MER