Sökning: "Yahor Tratsiakovich"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yahor Tratsiakovich.

  1. 1. The importance of nitric oxide availability in myocardial ischemia-reperfusion injury : regulatory roles of arginase, L-arginine and tetrahydrobiopterin

    Författare :Yahor Tratsiakovich; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Background. Maintenance of nitric oxide (NO) availability is crucial for cardiovascular homeostasis and protection against myocardial ischemia-reperfusion (IR) injury. LÄS MER