Sökning: "Xavier Tizon"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Xavier Tizon.

  1. 1. Algorithms for the analysis of 3D magnetic resonance angiography images

    Författare :Xavier Tizon; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER