Sökning: "Work attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 438 avhandlingar innehållade orden Work attitudes.

 1. 1. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 2. 2. Why Work? Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations

  Detta är en avhandling från SOFI

  Författare :Ingrid Esser; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare state; production regime; work values; attitudes to work; employment commitment; retirement preferences; multi-level analysis; comparative; institutions; work motivation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine how different welfare and production regimes may have structured individuals’ work orientations into cross-national patterns by the late 1990s and early 2000s. Three different aspects of work orientations are considered in the three studies. LÄS MER

 3. 3. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat bl.a. LÄS MER

 4. 4. Attitudes matter : Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carolin Schütze; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; attitudes towards migrants; racial attitudes; welfare work; welfare organisations;

  Sammanfattning : This dissertation examines Swedish welfare workers’ attitudes towards migrants and migration, their perceptions of welfare work with migrants and organisational working conditions. The dissertation is based on original survey data capturing attitudes and views of welfare workers in two Swedish welfare organisations. LÄS MER

 5. 5. Gender, Work, and Attitudes

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Andreas Kotsadam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parental leave; natural experiments; causality; attitudes; informal care; female labor supply.;

  Sammanfattning : Paper 1: The long term effect of own and spousal parental leave on mothers’ earnings We take advantage of the introduction of a Norwegian parental leave reform in 1993 to identify the causal effect of parental leave on mothers’ long-term earnings. The reform raised the total leave period by seven weeks, but reserved four weeks for the father. LÄS MER