Sökning: "Wiwe"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Wiwe.

  1. 1. Children and adolescents with chronic pain: parental factors, functioning, and neurodevelopmental comorbidity

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Camilla Wiwe Lipsker; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Background: Pediatric chronic pain affects between 11 and 38% of all children. Although pain may result from injury or disease, the cause of chronic pain is commonly unclear. LÄS MER