Sökning: "Wireless communication"

Visar resultat 1 - 5 av 621 avhandlingar innehållade orden Wireless communication.

 1. 1. Delay-sensitive wireless communication for cooperative driving applications

  Författare :Annette Böhm; Magnus Jonsson; Elisabeth Uhlemann; Javier Gozalvéz; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cooperative driving applications; wireless communication;

  Sammanfattning : Cooperative driving holds the potential to considerably improve the level of safety and efficiency on our roads. Recent advances in in-vehicle sensing and wireless communication technology have paved the way for the development of cooperative traffic safety applications based on the exchange of data between vehicles (or between vehicles and road side units) over a wireless link. LÄS MER

 2. 2. Hardware-Conscious Wireless Communication System Design

  Författare :Muris Sarajlic; Kommunikationsteknologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency; communication systems; Signal processing algorithms;

  Sammanfattning : The work at hand is a selection of topics in efficient wireless communication system design, with topics logically divided into two groups.One group can be described as hardware designs conscious of their possibilities and limitations. LÄS MER

 3. 3. Energy Constrained Wireless Sensor Networks : Communication Principles and Sensing Aspects

  Författare :Erik Björnemo; Anders Ahlén; Mikael Sternad; Erik Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wireless sensor network; communication under processing cost; wireless channels; fading; probability theory as logic; uncertainty; measurement capacity; Signal processing; Signalbehandling;

  Sammanfattning : Wireless sensor networks are attractive largely because they need no wired infrastructure. But precisely this feature makes them energy constrained, and the consequences of this hard energy constraint are the overall topic of this thesis. LÄS MER

 4. 4. Using Existing Infrastructure as Support for Wireless Sensor Networks

  Författare :Jonas Neander; Mats Björkman; Mikael Nolin; Jukka Mäki-Turja; Björn Knutsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wireless; sensor networks; communication; base station; asymmetric communication; multihop; network lifetime; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur befintliga datorinfrastrukturer i t.ex. sjukhus och industrier kan avlasta sensornätverk med energikrävande uppgifter. Vi har forskat på olika aspekter som gör det möjligt att förlänga livslängden på dessa sensornätverk. LÄS MER

 5. 5. Revenue Maximization in Resource Allocation : Applications in Wireless Communication Networks

  Författare :Nilo Casimiro Ericsson; Anders Ahlén; Mikael Sternad; Jens Zander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; wireless; resource; scheduling; revenue; admission control; service level control; service level agreement; Signalbehandling; Signal processing; Signalbehandling; Signal Processing; signalbehandling;

  Sammanfattning : Revenue maximization for network operators is considered as a criterion for resource allocation in wireless cellular networks. A business model encompassing service level agreements between network operators and service providers is presented. LÄS MER