Sökning: "Winnie Birberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Winnie Birberg.

  1. 1. Synthesis of phytoalexin-elicitor active oligosaccharides and stereocontrolled sialylation using thioglycosides

    Författare :Winnie Birberg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER