Sökning: "Width"

Visar resultat 1 - 5 av 670 avhandlingar innehållade ordet Width.

 1. 1. Modeling Width in Spatial Optimization in Raster Space

  Författare :Lindsi Seegmiller; Takeshi Shirabe; Lars Harrie; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; raster-based geographic information system; spatial optimization; region selection; width; optimal routing; raster data modeling; distortion; corridor; rasterbaserat geografiskt informationssystem; rumslig optimering; regionval; bredd; optimal routing; rasterdatamodellering; distorsion; korridor; Geoinformatik; Geoinformatics;

  Sammanfattning : Given a grid of cells, each of which is assigned a numerical value quantifying its utility (or cost) for a certain use, a popular type of problem in geographic information science is raster-based spatial optimization. Such problems commonly seek to find a set of cells that maximizes (or minimizes) that utility (or cost) while adhering to a given set of constraints. LÄS MER

 2. 2. Short Proofs May Be Spacious : Understanding Space in Resolution

  Författare :Jakob Nordström; Johan Håstad; Albert Atserias; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proof complexity; resolution; space; length; width; separation; lower bound; pebble game; pebbling formula; Beviskomplexitet; resolution; minne; längd; bredd; separation; undre gräns; pebblingspel; pebblingformel; Theoretical computer science; Teoretisk datalogi;

  Sammanfattning : Om man ser på de bästa nu kända algoritmerna för att avgöra satisfierbarhet hos logiska formler så är de allra flesta baserade på den så kallade DPLL-metoden utökad med klausulinlärning. De två viktigaste gränssättande faktorerna för sådana algoritmer är hur mycket tid och minne de använder, och att förstå sig på detta är därför en fråga som har stor praktisk betydelse. LÄS MER

 3. 3. Bridge Overhang Slabs with Edge Beams : LCCA and Structural Analysis for the Development of New Concepts

  Författare :José Javier Veganzones Muñoz; Costin Pacoste; Raid Karoumi; Lars Pettersson; Rui Vaz Rodrigues; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Overhang slab; Edge beam; Life-cycle Cost Analysis; Non-linear FE-analysis; Design methods; Shear force; Failure mode; Effective width; Minimal width.; Konsolplattor; Kantbalkar; Livscykelkostnadsanalys; Icke-linjär FE-analys; Dimensioneringsmetoder; Tvärkrafter; Brott; Fördelningsbredd; Minimal bredd.; Bro- och stålbyggnad; Structural Engineering and Bridges;

  Sammanfattning : Bridge edge beams are associated with high life-cycle costs because of the need of maintenance, which also causes traffic disturbances. For this reason, the Swedish Transport Administration started a project to find better solutions. One of the proposals was a design without edge beam. LÄS MER

 4. 4. Pulse-Width Modulated RF Transmitters

  Författare :Muhammad Fahim Ul Haque; Ted Johansson; Dake Liu; Qamar Ul Wahab; Franz Dielacher; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The market for wireless portable devices has grown signicantly over the recent years.Wireless devices with ever-increased functionality require high rate data transmissionand reduced costs. LÄS MER

 5. 5. Tree Rings as Sensitive Proxies of Past Climate Change

  Författare :Håkan Grudd; Wibjörn Karlén; Brian Luckman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tree ring; width; density; climate; temperature; change; variability; sensitivity; Torneträsk; Tornetrask; Sweden; Fennoscandia; explosive; volcanic; eruption; Santorini; Thera; subfossil; Fitzroya; Chile; Physical geography; Naturgeografi;

  Sammanfattning : In the boreal forests of the Northern Hemisphere, time series of tree-ring width (TRW) and maximum density in the latewood (MXD) are highly correlated to local instrumental summer-temperature data and are thus widely used as proxies in high-resolution climate reconstructions. Hence, much of our present knowledge about climatic variability in the last millennium is based on tree-rings. LÄS MER