Sökning: "Wickenberg 1999"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Wickenberg 1999.

  1. 1. Normstödjande strukturer: miljötematiken börjar slå rot i skolan

    Författare :Per Wickenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; schools; environmental education; lifeworld; very dedicated actors souls of fire ; environment; sustainable development; advanced practice; system; phronesis; normative action; norm supporting structures; law; sociology of law; Sociology; act on education; learning for sustainability; Sociologi; norm; teachers; Agenda 21; rättssociologiska enheten;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I december 1990 antog riksdagen i Sverige ett miljötillägg i skollagens s k portalparagraf: "Var och en som verkar inom skolan skall främja? respekt för vår gemensamma miljö." Alltså: Alla som verkar i skolan ska nu ta sig an den nya miljötematiken i samhället. LÄS MER