Sökning: "White collar crimes Sweden"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden White collar crimes Sweden.

 1. 1. Bokföringsbrott : en studie i selektion

  Författare :Lars Korsell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :White collar crimes Sweden; Ekonomisk brottslighet; Bokföring; juridik och lagstiftning; Bokföringsbrott; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Räkna med den ekonomiska brottsligheten : Om det kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet

  Författare :Martin Bergqvist; Hanns von Hofer; Paul Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic crime; white collar crime; consumer victimization; consumer detriment; consumer fraud; methodology; statistics; count; measure; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Since the 1970´s economic crime has been a debated issue in Sweden. Lack of reliable statistical information has been put forth as a serious problem in this debate. The aim of this thesis is to examine the possibilities of improving quantitative knowledge regarding the prevalence and structure of economic crime in Sweden. LÄS MER