Sökning: "Wet-seal"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Wet-seal.

 1. 1. New Materials for the Molten Carbonate Fuel Cell

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sara Randström; Carina Lagergren; Michel Cassir; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molten Carbonate Fuel Cell; Anode current collector; Cathode; Wet-seal; Ionic liquid; TFSI; Smältkarbonatbränslecell; Anodströmtilledare; Katod; Wet-seal; Jonvätska; TFSI; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry Electrochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi Elektrokemi;

  Sammanfattning : Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) är en högtemperaturbränslecell för stationära applikationer. Den har samma höga totalverkningsgrad som konventionella kraftvärme-anläggningar, men kan byggas i mindre moduler (från 250 kWe). LÄS MER

 2. 2. Characterisation of materials for use in the molten carbonate fuel cell

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sara Randström; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Molten Carbonate Fuel Cell; Anode Current Collector; Cathode; Wet-seal; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Fuel cells are promising candidates for converting chemical energy into electrical energy. The Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) is a high temperature fuel cell that produces electrical energy from a variety of fuels containing hydrogen, hydrocarbons and carbon monoxide. LÄS MER