Sökning: "Weak Convergence"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Weak Convergence.

 1. 1. Selected Topics in Homogenization

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jens Persson; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; homogenization theory; H-convergence; two-scale convergence; very weak two-scale convergence; multiscale convergence; very weak multiscale convergence; evolution-multiscale convergence; very weak evolution-multiscale convergence; ?-scale convergence; non-periodic linear elliptic problems; evolution-multiscale linear parabolic problems; evolution-multiscale monotone parabolic problems; detection of scales of heterogeneity;

  Sammanfattning : The main focus of the present thesis is on the homogenization of some selected elliptic and parabolic problems. More precisely, we homogenize: non-periodic linear elliptic problems in two dimensions exhibiting a homothetic scaling property; two types of evolution-multiscale linear parabolic problems, one having two spatial and two temporal microscopic scales where the latter ones are given in terms of a two-parameter family, and one having two spatial and three temporal microscopic scales that are fixed power functions; and, finally, evolution-multiscale monotone parabolic problems with one spatial and an arbitrary number of temporal microscopic scales that are not restricted to be given in terms of power functions. LÄS MER

 2. 2. On weak and strong convergence of numerical approximations of stochastic partial differential equations

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Additive noise; Cahn-Hilliard-Cook equation; Error estimate; Finite element; Hyperbolic equation; Parabolic equation; Rational approximation; Stochastic partial differential equation; Strong convergence; Truncation; Wiener process; Weak convergence;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with numerical approximation of linear stochastic partialdifferential equations driven by additive noise. In the first part, we develop aframework for the analysis of weak convergence and within this framework weanalyze the stochastic heat equation, the stochastic wave equation, and the linearizedstochastic Cahn-Hilliard, or the linearized Cahn-Hilliard-Cook equation. LÄS MER

 3. 3. Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Myroslav Drozdenko; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; weak convergence; first-rare-event times; semi-Markov processes; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer.I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. LÄS MER

 4. 4. Two Problems on Existence and Approximation Related to the Boltzmann Equation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Vladislav Panferov; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boltzmann equation; Povzner type models; diffuse reflection; discrete-velocity models; existence for large data; weak compactness; consistency; convergence;

  Sammanfattning : In this thesis, two different types of problems related to the Boltzmann equation of kinetic theory are studied. The first part is devoted to establishing consistency and convergence for discrete-velocity models of the Boltzmann equation. For a new such model, introduced by the author jointly with A. LÄS MER

 5. 5. G-Convergence and Homogenization of some Monotone Operators

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden Univ

  Författare :Marianne Olsson; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; G-convergence; homogenization; two-scale convergence; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate some partial differential equations with respect to G-convergence and homogenization. We study a few monotone parabolic equations that contain periodic oscillations on several scales, and also some linear elliptic and parabolic problems where there are no periodicity assumptions. LÄS MER