Sökning: "Walter Osika"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Walter Osika.

 1. 1. Self-perceived Psychological Health and Vascular Changes in Childhood

  Författare :Walter Osika; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :CVD; intima thickness; endothelial function; RH-PAT; stress; childhood; cortisol;

  Sammanfattning : Self-perceived Psychological Health and Vascular Changes in Childhood AKADEMISK AVHANDLING som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kommer att offentligen försvaras i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Onsdagen den 13 juni 2007 kl 13.00 av Walter Osika Leg. LÄS MER

 2. 2. Cultural activities and health : Singer, patient, and healthcare staff perspectives. From feelings to biology

  Författare :Christina Grape Viding; Eva Bojner Horwitz; Töres Theorell; Walter Osika; Johan Hallqvist; Camilla Kylin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :arts; burnout; cultural activities; focus groups; health; healthcare staff; joy; singers; stress; wellbeing; women; Family Medicine; Allmänmedicin; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Objectives. The aim of this thesis was to explore and illuminate possible associations between various cultural activities and assessments of well-being, health, stress and emotions in a didactic setting and healthcare settings for singers, patients, and healthcare staff. Material and methods. LÄS MER

 3. 3. Integrative Medicine in the Dutch healthcare system : prerequisites and tools for implementation

  Författare :Marja van Vliet; Miek C. Jong; Mats Jong; Ingegerd Hildingsson; Walter Osika; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Integrative Medicine; Complementary Medicine; self-management; health; salutogenesis; perceived stress; empathy; self-reflection; nursing education; medical education;

  Sammanfattning : Integrative Medicine (IM) is a care approach that focuses on the overall well-being and healing process of patients rather than solely on their disease. IM educates and empowers people to be active players in their own care, emphasizes the therapeutic relationship, and makes use of all appropriate evidence-based approaches. LÄS MER