Sökning: "Walter Korpi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Walter Korpi.

 1. 1. Social pressures and attitudes in military training

  Författare :Walter Korpi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800

  Författare :Maria Wallenberg Bondesson; Daniel Lindmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; revivals; witchcraft; Hälsingland; Norrland; early modern Sweden; religious conflicts; local community; History; Historia; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation deals with religious conflict in a number of local communities of Sweden during early modern times, i.e. from 1630 to 1800. Religious conflict, in my understanding, comprises all kinds of conflicts in which the religious element is essential. LÄS MER