Sökning: "Wahlström Gunnar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Wahlström Gunnar.

 1. 1. Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning - en praxisundersökning mot bakgrund av finansiella instrument

  Författare :Gunnar Wahlström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Microwave Frequency Stability and Spin Wave Mode Structure in Nano-Contact Spin Torque Oscillators

  Författare :Anders Eklund; B. Gunnar Malm; Johan Åkerman; Mikael Östling; Erik Wahlström; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; spintronics; microwave oscillators; magnetization dynamics; spin waves; phase noise; device modelling; electrical characterization; X-ray microscopy; STXM; XMCD; Physics; Fysik; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The nano-contact spin torque oscillator (NC-STO) is an emerging device for highly tunable microwave frequency generation in the range from 0.1 GHz to above 65 GHz with an on-chip footprint on the scale of a few μm. LÄS MER