Sökning: "Voluntary"

Visar resultat 1 - 5 av 441 avhandlingar innehållade ordet Voluntary.

 1. 1. Work in voluntary welfare organizations : A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Författare :Sébastien Chartrand; Göran Ahrne; Apostolis Papakostas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 2. 2. Folkrörelserna i välfärdssamhället

  Författare :Jan Engberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Voluntary associations; community functions; political culture; welfare society; public interventionism; Folkrörelser; Sverige;

  Sammanfattning : Swedish voluntary associations, folkrörelser have been honoredwith a gilt-edged history, a chronicle in need of criticalnuance. Those mass movements which at the time of thebreakthrough of democracy and the welfare society were bearers ofcivic ideals and visions have changed in character and metcompetition from other organizations. LÄS MER

 3. 3. Tanter och representanter : en fråga om oligarki eller demokrati?

  Författare :Gun Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Dilemmas in democratic organisations; Voluntary association and democracy; Gender in democratic organisations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis emanated from a discussion whether voluntary associations have a choice or not regarding their democratic development. Robert Michels (1911/1983), one of the classic sociological thinkers, says no. The path towards oligarchy is inevitable. LÄS MER

 4. 4. Den ofrivilligt frivillige företagaren : Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Författare :Christer Johansson; Tommy Svensson; Casten von Otter; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 5. 5. Does Voluntary Governance Work? : Insights from Specialty Coffee

  Författare :Finlay Macgregor; LUCID - Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability-lup-obsolete; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regulatory governance; sustainability science; voluntary governance; certification; disclosure; sustainability reporting; coffee; Reglering och styrning; hållbarhetsvetenskap; frivillig reglering; certifiering; rapportering; kaffe;

  Sammanfattning : Agricultural businesses contribute to sustainability problems, but they are also increasingly central to the effort to develop solutions. One way of moving toward sustainability is through regulatory governance. In this thesis, I analyze a tool of regulatory governance called voluntary market-based regulatory initiatives. LÄS MER