Sökning: "Volkan Özenci"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Volkan Özenci.

  1. 1. Immune regulation in multiple sclerosis : cytokines and metalloproteinases

    Författare :Volkan Özenci; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Immunological mechanisms play a central role in the pathogenesis sclerosis (MS). In this study two groups of related immune variables are cytokines and metalloproteinases (MMPs), which regulate each other's production and activation. LÄS MER