Sökning: "Void growth"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Void growth.

 1. 1. Plasticity Driven Damage and Void Growth

  Detta är en avhandling från Solid Mechanics, Lund University, P O Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mattias Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; termodynamik; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Thermal engineering; applied thermodynamics; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; void growth; Mechanical engineering; damage evolution; elasto-plasticity; thermodynamics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer och spänningar i en fast kropp som utsätts för belastning. Avhandlingen behandlar skademekanik, vilket rör hur skador (porer, håligheter, mikrosprickor och dylikt) påverkar materialets egenskaper och hur skadorna påverkas av belastning. LÄS MER

 2. 2. Numerical models of ductile crack growth

  Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

  Författare :Annika Trädegård; KTH.; [2000]
  Nyckelord :solid mechanics; nonlinear fracture mechanics; elastic-plastic fracture; finite element method; remeshing; constraint; two-parameter characterisation; stable ductile crack growth; cleavage; weibull stress; void growth;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modeling of coupled thermoplasticity at finite strains

  Detta är en avhandling från Div. of Solid Mechanics, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund

  Författare :Paul Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; Heat generation; Phase transformation; Void growth; Thermoplasticity; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Crystal plasticity; Finite element;

  Sammanfattning : In this thesis, models for simulation of inelastic phenomena, such as plastic anisotropy, texture evolution, void growth and phase transformation are presented. Special emphasized is put on the modeling of heat generation due to plastic work. All models are formulated within a thermodynamic framework that allows large deformations. LÄS MER

 4. 4. Studies on Building Air Leakage -a transient pressurisation method, measurements and modelling

  Detta är en avhandling från Div. of Solid Mechanics, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund

  Författare :Björn Mattsson; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; air change rate; Airtightness; CFD-simulations; moisture transport; air leakage; mould growth; cold attics; transient pressurisation;

  Sammanfattning : Airtightness of the building envelope is a key factor for good performance of a building. The main part of this thesis deals with the exploration of a transient pressurisation method for air leakage measurements.In the transient method, an enclosure is pressurised to a desired pressure. The air flow into the enclosure is then stopped. LÄS MER

 5. 5. The effect of stress state in ductile failure

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Imad Barsoum; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ductile failure; Rupture mechanisms; Stress triaxiality; Lode parameter; Finite element analysis; Experiments; Localization; Micromechanics; Void growth; Void coalescence; TECHNOLOGY Engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik;

  Sammanfattning : The industrial application of high strength steels in structural components has increased the demand on understanding the ductile failure behavior of this type of materials. In practical situations the loading experienced on components made out of these materials can be very complex, which may affect the failure behavior. LÄS MER