Sökning: "Viveka Sundelin Wahlsten"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Viveka Sundelin Wahlsten.

 1. 1. Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Viveka Sundelin Wahlsten; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer = [Development and survival] : [a study of children at risk living in adverse psychosocial milieu]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Viveka Sundelin Wahlsten; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children at risk; resilient children; stress-resistant children; coping; psychomotor development; longitudinal study; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : A study of children at risk living in adverse psychosocial milieu.The aim of this work is to describe the situation of children at risk in psychosocially disadvantageous milieus, how these children cope with their situation, and which survival-strategies they do develop. LÄS MER

 3. 3. Lyckas mot alla odds : Protektiva faktorer i upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Birgitta Rydén-Lodi; Britt af Klinteberg; Håkan Stattin; Viveka Sundelin Wahlsten; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kriminell karriär; upphörande med brott; protektiva faktorer; riskfaktorer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to investigate the criminal career, focusing on factors of importance for quitting an ongoing severe criminal career. First a pilot study was performed on 15 young male criminals, for which an interview guide concerning life situation and background characteristics was applied and revised for further developing into a questionnaire (Study I). LÄS MER