Sökning: "Viveka Sundelin Wahlsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Viveka Sundelin Wahlsten.

  1. 1. Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer = [Development and survival] : [a study of children at risk living in adverse psychosocial milieu]

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Viveka Sundelin Wahlsten; Stockholms universitet.; [1991]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap; Children at risk; resilient children; stress-resistant children; coping; psychomotor development; longitudinal study;

    Sammanfattning : A study of children at risk living in adverse psychosocial milieu.The aim of this work is to describe the situation of children at risk in psychosocially disadvantageous milieus, how these children cope with their situation, and which survival-strategies they do develop. LÄS MER