Sökning: "Vision Järva 2030"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Vision Järva 2030.

  1. 1. En stad i världsklass – hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Jon Loit; Uppsala universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm; segregation; urban planning; Vision Järva 2030; Stockholm Royal Seaport; transformative planning; brownfield development; neoliberal planning; sustainable development; diversity; the just city; identity; lifestyle; Stockholm; Järvalyftet; Norra Djurgårdsstaden; stadsplanering; förändringsplanering; stadsutveckling; segregation; nyliberal planering; nyliberal urbanisering; hållbar utveckling; mångfald; den goda staden; den rättvisa staden; identitet; livsstil; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : The city is characterised by unequal living conditions and inequities. Residential segregation – in the sense that people with different socio-economic resources and of various ethnicities live separately from one another – is a major cause of urban inequities. LÄS MER