Sökning: "Virtual Machine"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden Virtual Machine.

 1. 1. Intention recognition in human machine collaborative systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Daniel Aarno; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Robotics; Human-machine collaboration; Virtual fixture; hidden Markov model; Machine learning; Artificial intelligence; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Robotsystem har använts flitigt under de senaste årtiondena för att skapa automationslösningar i ett flertal områden. De flesta nuvarande automationslösningarna är begränsade av att uppgifterna de kan lösa måste vara repetitiva och förutsägbara. LÄS MER

 2. 2. Algorithms and Systems for Virtual Machine Scheduling in Cloud Infrastructures

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå̊ Universitet

  Författare :Wubin Li; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cloud computing; virtual machine; scheduling; systems; algorithms;

  Sammanfattning : With the emergence of cloud computing, computing resources (i.e., networks, servers, storage, applications, etc.) are provisioned as metered on-demand services over net- works, and can be rapidly allocated and released with minimal management effort. LÄS MER

 3. 3. Virtual Machine Placement in Cloud Environments

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Wubin Li; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : With the emergence of cloud computing, computing resources (i.e., networks, servers, storage, applications, and services) are provisioned as metered on-demand services over networks, and can be rapidly allocated and released with minimal management effort. LÄS MER

 4. 4. Towards an integrated framework for modeling, control, and validation of production systems

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Martin Dahl; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; automation engineering; virtual reality; Virtual preparation; virtual commissioning;

  Sammanfattning : To prepare a production system before installation includes a multitude of computer assisted tasks. Virtual preparation, including many simulation supported activities, has made great strides during the last decade. Industrial robots are routinely programmed offline in simulation environments. LÄS MER

 5. 5. Semi-Automating Forestry Machines Motion Planning, System Integration, and Human-Machine Interaction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Simon Westerberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Forestry Robotics; Forest Machine Automation; Trajectory Planning; Hydraulic Manipulators; Teleoperation; Virtual Environments; Interaction Methods; Head Tracking;

  Sammanfattning : The process of forest harvesting is highly mechanized in most industrialized countries, with felling and processing of trees performed by technologically advanced forestry machines. However, the maneuvering of the vehicles through the forest as well as the control of the on-board hydraulic boom crane is currently performed through continuous manual operation. LÄS MER