Sökning: "Virology"

Visar resultat 16 - 20 av 233 avhandlingar innehållade ordet Virology.

 1. 16. Redox balancing in recombinant strains of Saccharomyces cerevisiae

  Detta är en avhandling från Department of Applied Microbiology, Lund University

  Författare :Mikael Anderlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; xylose isomerase; xylitol dehydrogenase; xylose reductase; glycerol; xylitol; xylose; E. coli; A. vinelandii; T. thermophilus; S. cerevisiae; P. stipitis; transhydrogenase.; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : In metabolically engineered Saccharomyces cerevisiae expressing Pichia stipitis XYL1 and XYL2 genes, encoding xylose reductase (XR) and xylitol dehydrogenase (XDH), respectively, xylitol is excreted as the major product during anaerobic xylose fermentation and only low yields of ethanol are produced. This has been interpreted as a result of the dual cofactor dependence of XR and the exclusive use of NAD+ by XDH. LÄS MER

 2. 17. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 3. 18. Human Endogenous Retroviruses: Expression and Evolutionary Relationships

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Marie-Louise Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; bakteriologi; expression; transcription; reverse transcriptase; HERV; phylogeny; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en typ av virus som finns hos både människor och djur. Detta virus sprider sig genom att en virus partikel tar sig in i en cell och sedan integrerar sin virala arvsmassa in i cellens arvmassa, DNA. Retrovirusets arvsmassa är från början RNA men skrivs sedan om till DNA för att kunna integreras. LÄS MER

 4. 19. Ectomycorrhizal activity as affected by soil liming

  Detta är en avhandling från Microbial Ecology, Lund University

  Författare :Solbritt Andersson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bacteriology; Microbiology; phosphorus; nutrient uptake; nitrogen; mycelial growth; liming; ectomycorrhiza; calcium; Pinus sylvestris; Picea abies; Betula pendula; Paxillus involutus; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har det blivit allt mer uppenbart att det på grund av luftföroreningar skett en försurning av skogsjordarna i södra Sverige. Kalkning har föreslagits som en åtgärd för att motverka ytterligare försurning och bibehålla produktiviteten hos skogarna i de värst drabbade områdena. LÄS MER

 5. 20. Beta-glucose 1-phosphate interconverting enzymes in Lactococcus lactis: physiological role and regulation in maltose, trehalose and glucose metabolism

  Detta är en avhandling från Birgit Johansson, secretary at Applied Microbiology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Ulrika Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Biochemical technology; Biokemisk teknik; bacteriology; Microbiology; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; trehalose 6-phosphate phosphorylase; beta-phosphoglucomutase; maltose phosphorylase; glucose; trehalose; maltose; Lactococcus lactis; beta-glucose 1-phosphate;

  Sammanfattning : Lactic acid bacteria (LAB), including Lactococcus lactis, are abundant in nature. These bacteria convert carbohydrates into mainly lactate by a rather uncomplicated metabolism. An improved understanding of the physiological and genetical mechanisms involved in carbohydrate metabolism and its regulation will improve the industrial use of LAB. LÄS MER