Sökning: "Virology"

Visar resultat 16 - 20 av 236 avhandlingar innehållade ordet Virology.

 1. 16. Immunogenicity and protective potential of Protein D of Haemophilus influenzae against H. influenzae infection

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Mustafa Akkoyunlu; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bactericidal assay; mucosal immunity; otitis media; vaccine; H. influenzae; protein D; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Both Haemophilus influenzae type b (Hib) and nontypeable H. influenzae (NTHi) are important human pathogens causing invasive and mucosal infections. Currently there are number of vaccines available against Hib infections. LÄS MER

 2. 17. On the outcome of antiviral therapy for hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection

  Detta är en avhandling från Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Åsa Alsiö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; infectious diseases; virology; hepatitis c; treatment;

  Sammanfattning : Abstract Approximately 80% of patients infected with HCV genotypes 2 or 3 achieve a sustained virological response (SVR), following 24 weeks of therapy with ribavirin and pegylated interferon (peg-IFN), but in light of considerable side effects and cost, shortened treatment duration without impaired efficacy is desirable. Thus, 382 genotype 2/3 infected patients were randomized in an investigator-initiated phase III study (NORDynamIC) evaluating the efficacy of 12 (short-term) vs. LÄS MER

 3. 18. Redox balancing in recombinant strains of Saccharomyces cerevisiae

  Detta är en avhandling från Department of Applied Microbiology, Lund University

  Författare :Mikael Anderlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; xylose isomerase; xylitol dehydrogenase; xylose reductase; glycerol; xylitol; xylose; E. coli; A. vinelandii; T. thermophilus; S. cerevisiae; P. stipitis; transhydrogenase.; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : In metabolically engineered Saccharomyces cerevisiae expressing Pichia stipitis XYL1 and XYL2 genes, encoding xylose reductase (XR) and xylitol dehydrogenase (XDH), respectively, xylitol is excreted as the major product during anaerobic xylose fermentation and only low yields of ethanol are produced. This has been interpreted as a result of the dual cofactor dependence of XR and the exclusive use of NAD+ by XDH. LÄS MER

 4. 19. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). LÄS MER

 5. 20. Human Endogenous Retroviruses: Expression and Evolutionary Relationships

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Marie-Louise Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; bakteriologi; expression; transcription; reverse transcriptase; HERV; phylogeny; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en typ av virus som finns hos både människor och djur. Detta virus sprider sig genom att en virus partikel tar sig in i en cell och sedan integrerar sin virala arvsmassa in i cellens arvmassa, DNA. Retrovirusets arvsmassa är från början RNA men skrivs sedan om till DNA för att kunna integreras. LÄS MER