Sökning: "Violations"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet Violations.

 1. 1. Driving Violations Investigating Forms of Irrational Rationality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Sonja Forward; Lars Åberg; Dianne Parker; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of planned behaviour; driving violations; risk-taking; speeding; dangerous overtaking; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Several aspects contribute to road crashes and one important part is the ‘human factor’. This information is interesting but insufficient unless we also try to understand what is meant by the term. LÄS MER

 2. 2. Aeronautical decision-making in context: Influence of affect and experience on procedure violations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Johan Lindvall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aviation; Decision-making; Violations; Non-technical skills; Experience; Affect; Overconfidence;

  Sammanfattning : Although pilots are well trained and there are rules, models and standard operating procedures to use in decision-making situations, aviation accidents do occur. One reason why accidents may occur is because pilots sometimes decide to violate, or deviate from standard operating procedures. LÄS MER

 3. 3. Modelling self-reported aberrant driving behaviour

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per-Arne Rimmö; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Driving behaviour; Self-reports; Errors; Violations; Personality; Factor analysis; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The highly complex behaviour involved in driving a vehicle may be viewed as a form of action control in a potentially hazardous traffic system. Behavioural adaptation to the traffic system is imperfect, as is sometimes reflected in mishaps and road traffic accidents. LÄS MER

 4. 4. Space and Sensibility : Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tanja Joelsson; Jeff Hearn; Carina Listerborn; Åsa Aretun; Tracey Skelton; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; age; class; place; spatial boredom; risk­‐taking; violence; violations; ethnography; Kön; maskulinitet; ålder; klass; plats; rumslig tristess; risktagande; våld; kränkning; etnografi;

  Sammanfattning : I denna etnografiska studie av "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige undersöks risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande, och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t. LÄS MER

 5. 5. Space and Sensibility Young Men’s Risk-Taking with Motor Vehicles

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tanja Joelsson; Jeff Hearn; Carina Listerborn; Aretun Åsa; Tracey Skelton; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; masculinity; age; class; place; spatial boredom; risk­‐taking; violence; violations; ethnography; Kön; maskulinitet; ålder; klass; plats; rumslig tristess; risktagande; våld; kränkning; etnografi;

  Sammanfattning : In this ethnographic study of “Volvo greasers” [Volvoraggare] in a peri-urban community in Sweden, risk-taking practices with motor vehicles, such as speeding and drifting, are explored and analyzed in relation to age, gender, class and place. Young men’s risk-taking with motor vehicles regularly generates public debate as a traffic safety issue, often resulting in various policy suggestions, such as curfews or raising of the driving licence age. LÄS MER