Sökning: "Viola Boström"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Viola Boström.

 1. 1. Tolkning av testamente

  Författare :Viola Boström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skogsbruk och renskötsel på samma mark : En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten

  Författare :Malin Brännström; Christina Allard; Viola Boström; Annina H Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land ownership; Law; juridik;

  Sammanfattning : In the northern parts of Sweden forestry and Sami reindeer herding are exercised on the same land and there is an ongoing land use dispute between the land users. Land ownership and reindeer herding rights, based on immemorial prescription and customary law, are parallel property rights to the same land. LÄS MER

 3. 3. Tillgången till handlingar för brottsutredare : En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt

  Författare :Mattias Hjertstedt; Viola Boström; Dan Frände; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; coercive measures; criminal investigations; criminal process; documents; the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms human rights; legislation; police; prosecutors; public access to official documents; search; secrecy; seizure; Law; juridik;

  Sammanfattning : Rules that give police and prosecutors access to information are of great importance for the combating of crime, but they might also violate human rights. This thesis focuses on documents, which often contain information that criminal investigators need. LÄS MER

 4. 4. Child Support Law in California and Sweden : a Comparison Across Welfare State Models

  Författare :Elizabeth Stuart Perry; Viola Boström; Pär Hallström; Nick Wikeley; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child support; family law; comparative law; comparative family law; Scandinavia; welfare state; California family law; Swedish family law; welfare law; financial consequences of divorce; solo parent households; sociology of the family; social democratic welfare state model; liberal welfare state model; child support reform; child support enforcement; child maintenance; United States child support; child support theory; underhåll till barn; underhållsbidrag; underhållsstöd; välfärdsmodeller; Kalifornien; amerikansk familjerätt; familjerätt; family law;

  Sammanfattning : Ensuring just distribution of and adequate funding for children whose parents do not live together is a global legal challenge. It affects many families as well as every legal jurisdiction’s welfare state and family law. LÄS MER

 5. 5. Att leva som sambo : En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  Författare :Kajsa Walleng; Margareta Brattström; Anna Singer; Viola Boström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : During the past few decades, unmarried cohabitation has become an increasinglycommon and increasingly socially acceptable form of cohabitation. But is the legalprotection for cohabitants in pace with its time? Does the legal protection correspondto different cohabitants’ needs, and wishes, for economic legal protection incases where the cohabitation is dissolved? The aim of the thesis is to examine thesequestions. LÄS MER