Sökning: "Vid framtidens"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Vid framtidens.

 1. 1. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 2. 2. Energy Optimal Operation of Electric Trains Development of a Driver Advisory System

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Nima Ghaviha; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The electric traction system used in trains is the most energy efficient traction system in the transportation sector. Moreover, it has the least NOx and CO2 emissions in comparison to other transportation systems (e.g. busses, passenger cars, airplanes, etc. LÄS MER

 3. 3. TOWARDS ACCELERATED SIMULATIONS FOR FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER OF LARGE INDUSTRIAL PROCESSES

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Md Lokman Hosain; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The manufacturing sector is one of the biggest energy consumers. The iron and steel markets in China are growing very fast. Several studies have been performed to evaluate the Chinese steel sector in terms of energy savings and CO2 emissions. LÄS MER

 4. 4. Ställ krav på virket Rätt virke för produktion i framtidens trähusfabrik

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Lars Eliasson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar den svenska trähusbranschens behov och möjligheter att erhålla trämaterial med egenskaper som uppfyller de krav som produktion och slutkund ställer. Ett gemensamt problem för den svenska trähusbranschen är de kvalitetsbrister hos det virke sombranschens företag köper för sin produktion, som kan resultera i merkostnader för branschen med 100 MSEK årligen. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande : - att förstå, förklara och förbättra

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Media-Tryck

  Författare :Per Gustafson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; arbetarskydd; teknik;

  Sammanfattning : Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet. LÄS MER