Sökning: "Vetenskaplig artikel matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden Vetenskaplig artikel matematik.

 1. 1. Topics in Combinatorial Algebraic Geometry

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Lundman; KTH.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis consists of six papers in algebraic geometry –all of which have close connections to combinatorics. In Paper A we consider complete smooth toric embeddings X ↪ P^N such that for a fixed positive integer k the t-th osculating space at every point has maximal dimension if and only if t ≤ k. LÄS MER

 2. 2. Carleman-Sobolev classes and Green’s potentials for weighted Laplacians

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Behm Gustav; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis is based on two papers: the first one concerns Carleman-Sobolev classes for small exponents and the other solves Poisson's equation for the standard weighted Laplacian in the unit disc.In the first paper we start by noting that for small Lp-exponents, i.e. LÄS MER

 3. 3. Optimal Stopping Domains and Reward Functions for Discrete Time American Type Options

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Henrik Jönsson; Mälardalens högskola.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar problemet att välja tidpunkt för att lösa in en amerikansk option. En amerikansk option ger ägaren rätten att köpa eller sälja en underliggande vara för ett fast pris, kallat lösenpriset, fram till och med en förbestämd tid, den så kallade slutdagen. LÄS MER

 4. 4. Strong Cosmic Censorship and Cosmic No-Hair in spacetimes with symmetries

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Katharina Maria Radermacher; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cosmic Censorship; Cosmic No-Hair; Big Bang; symmetry; Bianchi; T2-symmetry; Gowdy; general relativity; cosmology; late time; initial time; asymptotic behaviour; perfect fluid; scalar field; Einstein equations; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis consists of three articles investigating the asymptotic behaviour of cosmological spacetimes with symmetries arising in Mathematical General Relativity.In Paper A and B, we consider spacetimes with Bianchi symmetry and where the matter model is that of a perfect fluid. LÄS MER

 5. 5. Spectral estimates for the magnetic Schrödinger operator and the Heisenberg Laplacian

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Hansson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spectral theory; Schrödinger operator; magnetic field; Aharonov-Bohm; Lieb-Thirring; diamagnetic inequality; Heisenberg group; Heisenberg Laplacian; hypoelliptic; spektralteori; Schrödingeroperator; magnetfält; Aharonov-Bohm; Lieb-Thirring; diamagnetisk olikhet; Heisenberggrupp; Heisenberg-Laplace-operator; hypoelliptisk; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : I denna avhandling, som omfattar fyra forskningsartiklar, betraktas två operatorer inom den matematiska fysiken.De båda tidigare artiklarna innehåller resultat för Schrödingeroperatorn med Aharonov-Bohm-magnetfält. LÄS MER