Sökning: "Veselinka Möllerström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Veselinka Möllerström.

  1. 1. Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad : En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse

    Författare :Veselinka Möllerström; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pr; communication; city branding; urban regeneration; image; Malmo;

    Sammanfattning : Increasingly cities compete for tourist dollars, shoppers, financial investments, know-how and tax-payers by bolstering the cities images as centers of creativity, innovation, knowledge, art, design and so forth. Accelerated and intensified globalization, technological advances, market deregulations,de-industrializations and socio-economic change have urged cities, especially former industrial cities, to remake their image and to develop a new identity. LÄS MER