Sökning: "Vertebrate"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade ordet Vertebrate.

 1. 1. Speciation genomics A perspective from vertebrate systems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nagarjun Vijay; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; evolution; speciation; genomics; vertebrate; adaptation; selection; linked selection; crow; killer whale; hybrid zone; transcriptomics; population genetics; behaviour; colouration; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

  Sammanfattning : Species are vital entities in biology. Species are generally considered to be discrete entities, consisting of a group of (usually interbreeding) individuals that are similar in phenotype and genetic composition, yet differ in significant ways from other species. LÄS MER

 2. 2. Bioinformatic Analysis of Mutation and Selection in the Vertebrate Non-coding Genome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Brandström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Biology; non-coding genome; selection; mutation; chicken; human; indel; microsatellite; sequence alignment; comparative genomics; bioinformatics; vertebrate; Biologi;

  Sammanfattning : The majority of the vertebrate genome sequence is not coding for proteins. In recent years, the evolution of this noncoding fraction of the genome has gained interest. These studies have been greatly facilitated by the availability of full genome sequences. LÄS MER

 3. 3. Evolution of Vertebrate Eyes: a study on lens suspension and optical proterties

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ola Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; evolution; eye; fish; crystalline lens; lens suspension; multifocal optical systems; Agnatha; Actinopterygii; Chondrichthyes; Vertebrate; Sarcopterygii;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla ryggradsdjur har ögon av en typ som kallas kameraöga. Som man kan höra på namnet så fungerar ett sådant öga ungefär som en kamera. En lins fokuserar ljuset på ett ljuskänsligt lager som i ett öga kallas för näthinna (retina). De ljuskänsliga cellerna i näthinnan heter tappar och stavar. LÄS MER

 4. 4. Evolutionary and Pharmacological Studies of NPY and QRFP Receptors

  Detta är en avhandling från Uppsala, Sweden : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Xu; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neuropeptide Y; genome duplication; Evolution; vertebrate; Pharmacology; Modelling; Kinetics; Bioinformatik; Bioinformatics; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik; Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik; Biology with specialization in Evolutionary Functional Genomics; Farmaceutisk farmakologi; Pharmaceutical Pharmacology;

  Sammanfattning : The neuropeptide Y (NPY) system consists of 3-4 peptides and 4-7 receptors in vertebrates. It has powerful effects on appetite regulation and is involved in many other biological processes including blood pressure regulation, bone formation and anxiety. LÄS MER

 5. 5. Phylogenomic Analysis of Vertebrate Evolution

  Detta är en avhandling från Uppsala, Sweden : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Hallström; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mammals; phyogenetics; phylogenomics; vertebrates; evolution;

  Sammanfattning : The field of phylogenomics has emerged during the last five years, as the number of fully or partially sequenced genomes has increased rapidly. Using whole genomes for phylogenetic studies greatly increases the accuracy of the trees determined, and can potentially resolve phylogenetic questions that could not be resolved bu studies using only a few gene sequences. LÄS MER