Sökning: "Vertebral fractures"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Vertebral fractures.

 1. 1. Vertebral Deformity and Vertebral Fracture in the Elderly

  Detta är en avhandling från Ralph Hasserius, Department of Orthopaedics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Ralph Hasserius; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Surgery; Hip fracture; Morbidity; Mortality; Prediction; Non-participants; Prevalence; Osteoporosis; Vertebral deformity; Vertebral fracture;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osteoporos (benskörhet) är en sjukdom med en störning i ämnesomsättningen i skelettet vilket leder till minskad mängd benvävnad och förändringar i benets mikrostruktur. Detta resulterar i en sämre hållfasthet och en ökad risk för frakturer (benbrott), vilka kan uppkomma spontant eller som en följd av ett lindrigt trauma (olycksfall). LÄS MER

 2. 2. Genetic and Environmental Influences on Bone and Fractures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helene Wagner; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heritability; twin study; osteoporotic fractures; vertebral fractures; balance; bone mineral density; bone area; bone markers; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Sweden and Norway have the worldwide highest incidence of osteoporotic fractures. As these fractures constitute a tremendous and growing problem, primary prevention is of great importance. The principal causes of an osteoporotic fracture are a fall and a fragile skeleton. LÄS MER

 3. 3. Long-Term Outcome of Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Anders Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Schmorl s nodes; Thoracic; Disc degeneration; Adolescents; Children; Lumbar; Burst fractures; Non-operative; Long-term outcome; Vertebral fractures;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kotor i bröst- eller ländryggen efter en olycka kan omfatta allt ifrån en diskret skelettskada till en kotfraktur kombinerad med skador på diskar (mellankotskivor), leder, ligament, mjukdelar, nervrötter och (eller) ryggmärg. En kotfraktur kan därför leda till allt från lättare övergående besvär till kronisk smärta och invaliditet. LÄS MER

 4. 4. Spinal fractures related to ankylosing spondylitis Epidemiology, clinical outcome and biomechanics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yohan Robinson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ankylosing spondylitis; spinal fractures; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Spinal fractures related to ankylosing spondylitis (AS) are often associated with serious complications. Therefore, knowledge of the incidence, best treatment, outcome, and prevention would assist in improving current guidelines. LÄS MER

 5. 5. Health-Related Quality of Life in Postmenopausal Women with Osteoporotic Fractures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Inger Hallberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone Mineral Density; Hip Fracture; Osteoporosis; Spinal Deformity Index; Vertebral fracture; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The global burden of osteoporosis includes considerable numbers of fractures, morbidity, mortality and expenses, due mainly to vertebral, hip and forearm fractures. Underdiagnosis and undertreatment are common. LÄS MER