Sökning: "Veroniqa Lundbäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Veroniqa Lundbäck.

  1. 1. The role of thyroid stimulating hormone receptor and novel candidate genes FAM13a and POM121c in adipocyte dysfunction

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

    Författare :Veroniqa Lundbäck; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : This thesis aimed to investigate the role of thyroid stimulating hormone receptors (TSHRs) in adipose tissue (AT) and their role in AT dysfunction and obesity-related metabolic complications. Furthermore, we aimed to functionally evaluate novel candidate genes associated with insulin resistance, a marker of dysfunctional adipose tissue. LÄS MER